Rezygnacje z zajęć wychowania do życia w rodzinie należy złożyć do biblioteki szkolnej do dnia 10 stycznia. Brak rezygnacji oznacza chęć uczestniczenia w zajęciach. Realizacja zajęć nastąpi w II semestrze br. szkolnego. Druki rezygnacji do pobrania ze strony szkoły w zakładce dokumenty.

4 stycznia 2019 roku dyrektor ZSE NR 2 Paweł Untermann uroczyście otworzył zawody okręgowe XXI edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ”EUROELEKTRA”. Olimpiada organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich ma zasięg ogólnopolski i zawody II stopnia odbyły się w dwunastu okręgach. W pierwszym etapie Olimpiady wzięło udział około 2000 uczestników ze 113 szkół. Do drugiego etapu zakwalifikowało się około 500 uczestników.

W ZSE NR 2 na zawody stawiło się 27 uczniów wraz z nauczycielami ze szkół technicznych z Wrześni, Ostrowa Wielkopolskiego, Leszna i Poznania.

Naszą szkołę dzielnie reprezentowali Jan Koteras z klasy 3D, Bartosz Adamczyk, Hubert Filipiak, Jakub Strykowski i Maciej Szeląg z klasy 4D, Miłosz Klim i Krystian Olesiejko z klasy 2B oraz Adrian Bauer i Przemysław Ryniewicz z klasy 4A.

Finał Olimpiady czyli etap trzeci odbędzie się na Politechnice Gdańskiej. 15 marca

2019 r., a ogłoszenie wyników nastąpi 26 kwietnia na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Więcej informacji o Olimpiadzie znajduje się na stronie internetowej www.euroelektra.edu.pl.

Okręgowy koordynator Olimpiady

Wioletta Pawlak

Harmonogram

przebiegu zawodów okręgowych EUROELEKTRY
w dniu 4 stycznia 2019 r. w ZSE Nr 2 w Poznaniu

     Godzina:

  • 10:30 – 11:30
- rejestracja uczestników (hol)
  • 11:30
- zebranie członków Komitetu Okręgowego (aula)
  • 11:45
- otwarcie zawodów przez dyrektora ZSE Nr2 (aula)
  • 12:00 – 14:00
- zawody (aula)
  • 14:00 – 14:15
- podsumowanie przebiegu zawodów przez członków Komitetu

Uczestników prosimy o przybycie najpóźniej o godzinie 11:30.

Koordynator Olimpiady

Wioletta Pawlak

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Może je otrzymać jeden, najlepszy uczeń w danym typie szkoły, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z  wyróżnieniem albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

W tym roku nagrodą tą wyróżniono Patryka Gawendowicza, ucznia klasy 3a.

Uroczysta gala wręczenia stypendiów odbyła się we wtorek 18 grudnia 2018r. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Swoją nagrodę odebrał podczas niej Patryk Gawendowicz. Akty przyznania stypendiów oraz gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, wręczyła Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska. Każdy laureat oprócz gratulacji otrzymał też książkę o Powstaniu Wielkopolskim.

Gratuluję Patrykowi i życzę dalszych osiągnięć i realizacji marzeń.

Wychowawca klasy 3a

Iwona Bartecka

Dnia 20 grudnia 2018r. odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne uczniów klasy 3a. Przy wspólnym świątecznym stole zasiedli rodzice, rodzeństwo i uczniowie naszej klasy wraz z wychowawcą p. Iwoną Bartecką. Ten wyjątkowy wieczór stał się okazją do spędzenia niepowtarzalnych chwil w gronie najbliższych, czas pełen radości, wytchnienia i zatrzymania od codziennego pędu, śpiewaniu kolęd.

W dniu 12 grudnia o godzinie 12:00 – w Sali Ziemi na Targach Poznańskich odbyła się Gala Wolontariusza Roku. Nasi uczniowie byli nominowani w kategorii Wolontariusz Grupowy. Uczniowie: Adam Bogacki, Jan Koteras, Filip Ruta - z naszej szkoły uczestniczyli wraz z dziećmi ze Szkoły Specjalnej nr 103.

Zakończyliśmy kampanię charytatywną „Świąteczne Kartki Dobroczynne”. Zebraliśmy 320zł sprzedając 50 wyjątkowych kartek świątecznych. Kwota ta została przelana na konto Stowarzyszenia Sursum Cord. Zebrane fundusze zostaną przekazane chorym i niepełnosprawnym podopiecznym tego stowarzyszenia.

Wszystkim rodzicom, nauczycielom i uczniom zaangażowanym w akcję w imieniu potrzebujących serdecznie dziękuję.

                                                                                                                             Opiekun Samorządu Uczniowskiego