Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

  1. Nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
  2. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
  3. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent w terminie nie później niż do 10 lipca 2018 r. składa w sekretariacie uczniowskim pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym zgodnie z deklaracją ostateczną (oświadczenie do pobrania w sekretariacie uczniowskim).

Terminy egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym:

1. Część pisemna – 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00

2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 21–22 sierpnia 2018 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 11 września 2018 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 11 września 2018 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 11 września 2018 r.

Dnia 22 czerwca obchodziliśmy zakończenie roku szkolnego. Uhonorowani zostali wszyscy uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, odznaczyli się wysoką frekwencją, osiągnięciami w przedmiotach zawodowych. Gratulacje złożył dyrektor Veolii, patronatu zawodowego, Pan Gruszka . Wolontariuszy z klubu „Ośmiu Wspaniałych” nagrodziła Pani pedagog Małgorzata Kaliszewska-Kubacka. Brać uczniowska złożyła szacunek Adrianowi z klasy IIIC, zmagającego się z ciężką chorobą. Całość uświetniła piękna piosenka naszego utalentowanego ucznia, Sebastiana z klasy IC.

Zaświadczenia o ukończeniu kursu na wózki widłowe wychowawcy klas dołączą do świadectwa ukończenia szkoły. Uczniowie, którzy nie odbiorą tych zaświadczeń od wychowawców mogą odebrać je z sekretariatu uczniowskiego.

PILNE! - loginy i hasła umożliwiające dostęp do wyników egzaminów: egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

w związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzyma za pośrednictwem Państwa szkoły.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18 odbędzie się 22 czerwca o godzinie 900

7 czerwca 2018r. na boiskach Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych Nr 33, przy ul. Wyspiańskiego odbyły się zawody w siatkówce plażowej chłopców w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Naszą szkołę reprezentowali Łukasz Chwieralski i Mikołaj Kaczmarek pod opieką Pani Iwony Barteckiej.

Mecze rozgrywane były systemem brazylijskim do dwóch przegranych. W zawodach wystartowało 46 par. Rozegrane zostały 62 mecze. Nasi debiutanci poradzili sobie w turnieju bardzo dobrze. Wygrywali spotkania z XII LO, ZSE NR 1, IX LO. Przegrali spotkanie ZSG-D - mistrzami turnieju, a w meczu o ćwierćfinał ulegli gospodarzom turnieju. Ostatecznie zajęli 9 miejsce.

Gratulujemy!

Ze sportowym pozdrowieniem

Iwona Bartecka

Wczoraj i dziś.

Wczesny ranek 6 czerwca 2018, godz. 5.00-zbiórka na dworcu Poznań Główny.

5,32-odjazd PKP IC Poznań-Warszawa Centralna.

Uczestnicy wycieczki do stolicy wykorzystali czas podróży: jedni odsypiali szkolne, czerwcowe trudy, inni utworzyli klub miłośników matematyki, prym wiedli Mikołaj z 3A i Sebastian z 1C oraz p. prof. M. Czerniejewicz.

Już po przybyciu na dworzec Warszawa Centralna ok. 9.00 realizowaliśmy ambitny plan: zwiedzić najciekawsze zabytki Warszawy, te oczywiste i te mniej oczywiste-spacerem przez historię. Od najbardziej rozpoznawalnego gmachu w Warszawie-socrealistyczny PKiN, Ogród Saski, grób Nieznanego Żołnierza, Uniwersytet Warszawski, Pałac Prezydencki aż do Zamku Królewskiego i Starego Miasta. Warszawa zachwyca urokiem i dyskretną elegancją, szczególnie reprezentacyjny Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście wpisują się w wielkomiejski sznyt europejski.

Z Placu Zamkowego razem z królem Zygmuntem zerkaliśmy na Stadion Narodowy, z tą różnicą, że król z wysokości kolumny a my podnosząc wzrok ponad trasą W-Z.

Zatrzymaliśmy się na chwilę przy wzruszającej rzeźbie Małego Powstańca w zbyt dużym hełmie oraz gdy Adrian, Hubert i Jakub z 3A natrafili na ślady księgarni Bolesława Prusa i domu Rzeckiego.

W piątek 8.09. 2018 uczniowie klasy III C wraz z wychowawcą odwiedzili w szpitalu swojego kolegę. Przekazujemy całej społeczności szkolnej podziękowania od rodziców oraz Adriana.

Składając serdeczne podziękowania w imieniu naszym i Adriana pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim osobom, od których otrzymaliśmy wsparcie podczas leczenia Adriana.

Dzięki pomocy finansowej możliwa będzie dalsza rehabilitacja naszego syna, co pozwoli szybciej przywrócić go do zdrowia.

Dziękujemy za ogromną wrażliwość i otwartość.

Ofiarowana nam pomoc jest okazaniem serdeczności oraz solidarność z nami.

Dziękujemy!

Rodzice Adriana oraz Adrian