Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

lp termin Tematyka
1

6.09.2018

godz. 17.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych
2

15.11.2018

godz. 17.00

Śródsemestralne spotkania z nauczycielami
3

13.12.2018

godz. 17.00

Wywiadówki klas czwartych
4

10.01.2019

godz. 17.00

Wywiadówki klas I-III
5

4.04.2019

 godz. 17.00

Śródsemestralne spotkania z nauczycielami

 

Kontakt z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.