Zamieszczamy link do strony Kuratorium Oświaty w Poznaniu odnośnie harmonogramu rekrutacji.

Zakładka "Rodzice i uczniowie" dalej kliknąć na "Rekrutacja"


- BADANIA UCZNIÓW I STUDENTÓW -

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy organizuje badania uczniów na terenie województwa wielkopolskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz  uczestników studiów doktoranckich ( Dz. U 2014.1144).