Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 Technikum Elektryczno- Elektroniczne

Oddział

Punkty na granicy

w rekrutacji

Minimalna liczba

punktów

Średnia liczba

punktów

Mediana

Maksymalna liczba

punktów

IA- tech. ELEKTRYK 57,20 57,20 89,35 87,00

138,60

IA- tech. ENERGETYK 80,00 80,00 106,72 118,40

125,40

IB- tech. INFORMATYK 102,40 102,40 117,83 114,20

158,20

IC- tech. INFORMATYK 77,60 77,60 99,77 95,60

144,40

ID- tech. INFORMATYK 57,20 57,20 75,59 70,00

109,80

IE- tech. ELEKTRONIK 57,40 57,40 90,10 86,40

144,40

 

Klikając w dowolnym miejscu na link pobierzesz dokument pdf.

 

REKRUTACJA DO 3 LETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, 4 LETNIEGO TECHNIKUM oraz

SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIA – ROK SZKOLNY 2018/19 - Dokument w formacie PDF