Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

lp termin Tematyka
1

6.09.2017

godz. 17.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych
2

16.11.2017

godz. 17.00

Śródsemestralne spotkania z nauczycielami
3

14.12.2017

godz. 17.00

Wywiadówki klas czwartych
4

25.01.2018

godz. 17.00

Wywiadówki klas I-III
5

12.04.2018

 godz. 17.00

Śródsemestralne spotkania z nauczycielami