Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

lp termin Tematyka
1

5.09.2019

godz. 17.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-IV
2

14.11.2019

godz. 17.00

Śródsemestralne spotkania z nauczycielami
3

12.12.2019

godz. 17.00

Wywiadówki klas czwartych
4

23.01.2020

godz. 17.00

Wywiadówki klas I-III
5

16.04.2020

 godz. 17.00

Śródsemestralne spotkania z nauczycielami

 

Kontakt z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.