Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

klasa

imię, nazwisko

1a

Magda Gąsiorowska

1b

Małgorzata Goździewska

1c

Maciej Mikosik

Przewodniczący

1d

Magdalena Kędziora

2a

Katarzyna Przybył

2b

Izabela Sobkowiak

2c

Ewa Waszak

2d

Leszek Witczak

3a

Iwona Sadło

3b

Katarzyna Wasielewska

Sekretarz

3c

Anna Mindykowska

3d

Julia Roszak

Skarbnik

4a

Małgorzata Bińczyk

4b

Beata Mały

4c

Renata Tyrakowska

4d

Beata Król