W Zespole Szkół Elektrycznych nr 2, dnia 28 września odbyła się szkolna "Żakinada". Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w uroczystej przysiędze pasowania na ucznia naszej społeczności. Ideą przewodnią było godne reprezentowanie szkoły poprzez pracowitość, rzetelność oraz dbałość o dobre imię.