Szkolny system oceniania jest integralną częścią Statutu szkoły. Statut po aktualizacji dnia 3 września 2018r. Zmian dokonano w §15 i §16.

doc Statut szkoły oraz pdf Statut szkoły

[ pdf Statut szkoły - działy I i II oraz doc Statut szkoły - działy I i II zatwierdzone przez RP dnia 10.01.2019r. ]

doc Szkolny system oceniania

pdf Regulamin praktyki zawodowej - data dodania 1.03.2019r.

doc Szkolny program wychowawczy

pdf Szkolny program profilaktyki