Szkolny system oceniania jest integralną częścią Statutu szkoły. Statut po aktualizacji dnia 18 września 2014r. z aneksem dot. stroju szkolnego.

doc Statut szkoły

doc Szkolny system oceniania

doc Regulamin praktyki zawodowej - zmiana § 5. pkt. 10 dnia: 8.09.2017r

doc Szkolny program wychowawczy

pdf Szkolny program profilaktyki