Dyrekcja

     

dyrektor

mgr inż Paweł Untermann

     

wicedyrektor

mgr Daria Pawlaczyk