Nauczyciele bibliotekarze
mgr Edyta Jeżyk
mgr Anna Ostałowska

Poniedziałek

8:00 - 15:00

Wtorek

7:30 - 15:00

Środa

7:30 - 15:00

Czwartek

8:00 - 15:00

Piątek

7:30 - 15:00