3 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Brać uczniowska została miło i gorąco przywitana przez dyrektora szkoły Pawła Untermanna, poczym zobaczyliśmy teatralną inscenizację z muzyczną oprawą. Tradycyjnie już, pierwsze klasy ustawiły się do pamiątkowego zdjęcia przy fasadzie budynku.

Uprzejmie informujemy, że spotkania z rodzicami klas pierwszych odbędą się 6.09.2018 o godz. 17.00. Zapraszamy. 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 odbędzie się 3 września (poniedziałek) o godzinie 9oo. Dotyczy wszystkich klas.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

  1. Nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
  2. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
  3. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent w terminie nie później niż do 10 lipca 2018 r. składa w sekretariacie uczniowskim pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym zgodnie z deklaracją ostateczną (oświadczenie do pobrania w sekretariacie uczniowskim).

Terminy egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym:

1. Część pisemna – 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00

2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 21–22 sierpnia 2018 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 11 września 2018 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 11 września 2018 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 11 września 2018 r.

Dnia 22 czerwca obchodziliśmy zakończenie roku szkolnego. Uhonorowani zostali wszyscy uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, odznaczyli się wysoką frekwencją, osiągnięciami w przedmiotach zawodowych. Gratulacje złożył dyrektor Veolii, patronatu zawodowego, Pan Gruszka . Wolontariuszy z klubu „Ośmiu Wspaniałych” nagrodziła Pani pedagog Małgorzata Kaliszewska-Kubacka. Brać uczniowska złożyła szacunek Adrianowi z klasy IIIC, zmagającego się z ciężką chorobą. Całość uświetniła piękna piosenka naszego utalentowanego ucznia, Sebastiana z klasy IC.

Zaświadczenia o ukończeniu kursu na wózki widłowe wychowawcy klas dołączą do świadectwa ukończenia szkoły. Uczniowie, którzy nie odbiorą tych zaświadczeń od wychowawców mogą odebrać je z sekretariatu uczniowskiego.

PILNE! - loginy i hasła umożliwiające dostęp do wyników egzaminów: egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

w związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzyma za pośrednictwem Państwa szkoły.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18 odbędzie się 22 czerwca o godzinie 900