Uczniowie klas I uczestniczyli w listopadzie w zajęciach bibliotecznych w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej. Celem zajęć było zapoznanie z warsztatem informacyjnym biblioteki, bazami on-line.