skr kolo

Otwierając zakładki dowiesz się więcej o naszym kole robotyki. Zapraszamy!

O kole SKR

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu podstaw robotyki amatorskiej. Głównym celem działalności jest poszerzanie wiedzy z zakresu informatyki, elektroniki, mechaniki i sztucznej inteligencji oraz udział w zawodach robotów.

Cele ogólne

  • Rozwijanie zainteresowań i talentów poprzez interdyscyplinarne zajęcia pozalekcyjne
  • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie
  • Kształtowanie pozytywnych postaw wobec nauki i zdobywania wiedzy
  • Rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej
  • Wzbogacanie wiedzy z zakresu informatyki
  • Rozwijanie kompetencji personalnych i społecznych
  • Wyrabianie nawyku samooceny i potrzeby samokształcenia
  • Poznanie nowych dziedzin wiedzy z zakresu robotyki, projektowania i konstruowania w zakresie teoretycznym i praktycznym

Cele szczegółowe

• Poznanie elementów algorytmiki
• Znajomość zagadnień typu: algorytm, język programowania, sensor, serwomotor
• Przygotowywanie założeń konstrukcyjnych
• Planowanie rozwiązań algorytmicznych
• Umiejętność skontrolowania poprawności stosowanych algorytmów
• Posługiwanie się środowiskiem programistycznym Lego Mindstorms Software i językiem C
• Konstruowanie robota
• Pisanie programu do robota
• Poznanie elementów języka C
• Znajomość i programowanie środowiska Arduino
• Łączenie układów z wykorzystaniem Arduino
• Zastosowanie układów z mikrokontrolerami