Fotorelacja

Zebrane przez nas nakrętki w semestrze I przekazaliśmy małemu Ziemkowi na jego dalszą rehabilitację. W semestrze II natomiast zbieraliśmy dla 9-letniego Waldka.

W tegorocznej edycji Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2013/2014 wystartowały 44 szkoły ponadgimnazjalne. Młodzież rywalizowała w 13 dyscyplinach:

Uczniowie klasy elektrycznej naszej szkoły, w całym cyklu 4-letniej nauki oraz miesięcznych praktyk i specjalizacji w Dalki S.A., mieli okazję poznać zasady działania systemu sieci ciepnlej w aglomeracji poznańskiej oraz styl pracy a konfrontując teorię z praktyką, na różnych etapach praktyk w Dalki S.A., dali się poznać jako sumienni i rzetelni potencjalni pracownicy tej firmy. Dlatego też Dalkia S.A. spośród 12 uczniów wyróżniła 6 propozycją pracy w firmie od lipca 2014 r.